Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 42 от 25.04.2013 г. Решение № 639

Решение № 639

Препис-извлечение от Протокол № 42

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.04.2013 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Велико Търново и отмяна на Наредба за регламентирано отглеждане на домашни любимци на територията на Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 639

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 40, ал. 5 от Закона за защита на животните, във вр. с Програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета, приета с Решение № 483/20.12.2012 г. и чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет:

  1. Отменя Наредба за регламентирано отглеждане на домашни любимци на територията на Община Велико Търново, приета с Решение № 509/31.01.2013 г. на Великотърновски общински съвет.
  2. Приема на второ четене Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Велико Търново.

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (naredba_kucheta.pdf)naredba_kucheta.pdf[Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Велико Търново]101 Kb