Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 42 от 25.04.2013 г. Решение № 641

Решение № 641

Препис-извлечение от Протокол № 42

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.04.2013 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за управлението, стопанисването и ползването на горски територии – общинска собственост

 

РЕШЕНИЕ № 641

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 181, ал. 6 от Закона за горите и чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски общински съвет приема на второ четене Наредба за управлението, стопанисването и ползването на горски територии – общинска собственост.

 

Приложение: Наредба за управлението, стопанисването и ползването на горски територии – общинска собственост.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (naredba_gori.pdf)naredba_gori.pdf[Наредба за управлението, стопанисването и ползването на горски територии – общинска собственост]261 Kb