Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 42 от 25.04.2013 г. Решение № 646

Решение № 646

Препис-извлечение от Протокол № 42

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.04.2013 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за подобряване на психичното здраве в Община Велико Търново 2013-2016 година, План за действие за 2013 г. в изпълнение на Стратегията и Отчет на Стратегията за подобряване на психичното здраве в Община Велико Търново 2009-2012 година

 

РЕШЕНИЕ № 646

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема

1. Стратегия за подобряване на психичното здраве в Община Велико Търново 2013-2016 година.

2. План за действие за 2013 г. в изпълнение на Стратегия за подобряване на психичното здраве в Община Велико Търново 2013-2016 година.

3. Отчет на дейностите в изпълнение на Стратегия за подобряване на психичното здраве в Община Велико Търново 2009-2012 година.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ