Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 42 от 25.04.2013 г. Решение № 647

Решение № 647

Препис-извлечение от Протокол № 42

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.04.2013 година

 

ОТНОСНО: : Приемане на Отчет за изпълнение на Програма за детето за 2012 г. към Стратегия за детето на Община Велико Търново 2012 г.- 2015 г. и Програма за детето за 2013 година.

 

РЕШЕНИЕ № 647

 

На основание чл.21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА и чл.6, ал.2, т.1 от ППЗЗД Великотърновски Общински съвет приема:

 

1. Отчет по изпълнение на Програма за детето за 2012 г. към Стратегия за детето на Община Велико Търново 2012 г. - 2015 г.

2. Програма за детето за 2013 г. към Стратегия за детето на Община Велико Търново 2012 г. - 2015 г.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ