Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 42 от 25.04.2013 г. Решение № 649

Решение № 649

Препис-извлечение от Протокол № 42

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.04.2013 година

 

ОТНОСНО: Приемане на План за действие на Община Велико Търново за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация /2013 г. – 2014 г./.

 

РЕШЕНИЕ № 649

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема План за действие на Община Велико Търново за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за периода 2013 г. – 2014 г.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ