Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 42 от 25.04.2013 г. Решение № 650

Решение № 650

Препис-извлечение от Протокол № 42

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.04.2013 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Отчет на план за действие за 2012 г. и План за действие за 2013 г. към Стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново 2012 г. - 2015 г.

 

РЕШЕНИЕ № 650

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА Великотърновски общински съвет приема:

1. Отчет на План за действие за 2012 г. към Стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново 2012 г. - 2015 г.

2. План за действие за 2013 г. към Стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново 2012 г. - 2015 г.

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ