Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 42 от 25.04.2013 г. Решение № 651

Решение № 651

Препис-извлечение от Протокол № 42

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.04.2013 година

 

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на територията на Община Велико Търново за 2012 г.

 

РЕШЕНИЕ № 651

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 79, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, Великотърновски общински съвет приема отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на територията на Община Велико Търново за 2012 г.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ