Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 42 от 25.04.2013 г. Решение № 656

Решение № 656

Препис-извлечение от Протокол № 42

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.04.2013 година

 

ОТНОСНО: Актуализация на план-сметката за приходите и разходите по приватизационните фондове на Община Велико Търново през 2013 година  

 

РЕШЕНИЕ № 656

 

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл. 6, ал.2 от ЗПСК, чл.5,т.2 и чл.10, т. 4 от Правилника за дейността на Общинската агенция за приватизация, Великотърновски общински съвет

 

1. Приема промените в план – сметката за приходите и разходите по приватизационните фондове на Община Велико Търново за 2013 година,произтичащи от решение № 636/ 10.04.2013 година - Приложение № 1 .

    

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (Приложение.pdf)Приложение.pdf[Приложение №1]73 Kb