Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 42 от 25.04.2013 г. Решение № 666

Решение № 666

Препис-извлечение от Протокол № 42

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.04.2013 година

 

ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за 2012г.

 

РЕШЕНИЕ № 666

 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 17 и чл.19 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет приема информацията за резултатите от дейността на търговските дружества за 2012г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ