Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 42 от 25.04.2013 г. Решение № 676

Решение № 676

Препис-извлечение от Протокол № 42

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.04.2013 година

 

ОТНОСНО: Декларация за подкрепа кандидатурата на Велико Търново за Европейска столица на културата през 2019 г.

 

РЕШЕНИЕ № 676

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема Декларация със следния текст:

 

Ние, съветниците от Великотърновски общински съвет, избрани по волята на гражданите на Старата столица, като запазваме облика, характера и спецификата на своите политически партии и формации единодушно декларираме :

-своята безрезервна подкрепа за кандидатурата на Велико Търново за Европейска столица на културата през 2019 година;

-намерението си да продължим да работим за утвърждаване на културата и културните индустрии, като стратегически приоритет в развитието на Велико Търново и региона;

-готовността си чрез своите действия и в рамките на правомощията, дадени ни от българското законодателство активно да подкрепяме тази кандидатура;

-че ще подкрепим и поощрим всяка оригинална, конструктивна, иновативна и креативна идея от професионално съсловие, гражданска организация, групи творци и личности, които представляват принос към подготовката и реализацията на събитията в рамките на най- голямото и престижно културно събитие в Европа;

-последователност, приемственост и устойчивост на политиките и усилията, при осъществяване подготовката за кандидатстване за Европейска столица на културата;

независимо от политическата конюнктура;

-съпричастност, лична ангажираност и принос в подготовката и реализацията на събитията в рамките на кандидатурата;

-готовност да работим за информираност, популяризиране и поощряване активността на всички граждани и техните организации, както в процеса на кандидатстване, така и при реализиране на програмата през 2019 година;

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ