Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 43 от 22.05.2013 г. Решение № 677

Решение № 677

Препис-извлечение от Протокол № 43

от заседание на Общински съвет,

проведено на 22.05.2013 година

 

ОТНОСНО: Присъждане на Наградата на Община Велико Търново в системата на предучилищното и училищно образование „Св. Патриарх Евтимий Търновски”

 

РЕШЕНИЕ № 677

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и т. 10 и т.11 от Статут за наградата на Община Велико Търново в системата на предучилищното и училищно образование „Св. Патриарх Евтимий Търновски”, Великотърновски общински съвет:

 

ПРИСЪЖДА

 

1. Награда на Община Велико Търново „Св. Патриарх Евтимий Търновски” за „Учител на годината” за 2012/2013 година в предучилищното възпитание на  Йонка Колева Витанова – Старши учител в ЦДГ „Соня“ гр. Велико Търново;

2. Награда на Община Велико Търново „Св. Патриарх Евтимий Търновски” за „Учител на годината” за 2012/2013 година в начален етап на образование на Сена Трифонова Димова – Главен учител в СОУ „ Емилиян Станев“ гр. Велико Търново;

3. Награда на Община Велико Търново „Св. Патриарх Евтимий Търновски” за „Учител на годината” за 2012/2013 година в прогимназиален етап на образование на Антоанета Аврамова Палангурска – Старши учител по история и цивилизация в СОУ „ Емилиян Станев“ гр. Велико Търново;

4. Награда на Община Велико Търново „Св. Патриарх Евтимий Търновски” за „Учител на годината” за 2012/2013 година в гимназиален етап на образование на Красимира Димитрова Губеркова – Старши учител по френски език в ЕГ „ Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Велико Търново;

5. Награда на Община Велико Търново „Св. Патриарх Евтимий Търновски” за „Колектив на  годината” за 2012/2013 година в областта на предучилищното образование на ЦДГ „Здравец“ гр. Велико Търново;

6. Награда на Община Велико Търново „Св. Патриарх Евтимий Търновски” за „Колектив на годината” за 2012/2013 година в областта на училищното образование на ОУ „Димитър Благоев“ гр. Велико Търново;

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ