Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 43 от 22.05.2013 г. Решение № 678

Решение № 678

Препис-извлечение от Протокол № 43

от заседание на Общински съвет,

проведено на 22.05.2013 година

 

ОТНОСНО: Присъждане на Награда „24 май“ на Община Велико Търново за завършен гимназиален етап

 

РЕШЕНИЕ № 678

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 11 от Статута на Награда „24 май“ на Община Велико Търново за завършен гимназиален етап, Великотърновски общински съвет:

 

ПРИСЪСЖДА НАГРАДА „24 МАЙ“

 

на

 

Александра Милкова Шишкова – ученичка от Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – Велико Търново

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ