Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 44 от 30.05.2013 г. Решение № 682

Решение № 682

Препис-извлечение от Протокол № 44

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.05.2013 година

 

ОТНОСНО: Отпускане на средства за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 682

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 4, ал. 6 и чл. 18 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Велико Търново и Протокол № 8/16.04.2013 г. от заседание на Комисията:

1. Одобрява Списъка с кандидатите и размера на отпусната сума за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

2. Средствата да се разчетат от Целеви разходи по бюджета за 2013 г., съгласно Приложение 3 Б, т. 25   „Общинска програма за асистирана репродукция”, приети с Решение № 561от 07.02.2013 г. на Великотърновски общински съвет.

3. Неусвоената част от одобрената на заявител сума, се прехвърля в следващите до две бюджетни години на съответното лице.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                    

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 

СПИСЪК

на одобрените кандидати за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Велико Търново

 

1.Заявление: Вх.№ 94- АА - 410/01.04.2013 г.

Постоянен адрес: гр. Велико Търново

                                                         До 1923 лв.

2.Заявление: Вх.№ 94- ВВ - 478/27.03.2013 г.

Постоянен адрес: гр. Велико Търново

                                                         До 1923 лв.

3.Заявление: Вх.№ 94- ВВ -503/01.04.2013г.

Постоянен адрес: гр. Велико Търново

                                                         До 1923 лв.

4.Заявление: Вх.№ 94- ГГ- 246/29.03.2013г.

Постоянен адрес: гр. Велико Търново

                                                         До 1923 лв.

5. Заявление: Вх.№ 94- ГГ -241/27.03.2013г.

Постоянен адрес: гр. Велико Търново

                                                        До 1923 лв.

6. Заявление: Вх.№ 94- ДД -765/02.04.2013г.

Постоянен адрес: гр. Велико Търново

                                                         До 1923 лв.

7. Заявление: Вх.№ 94-ДД - 662/20.03.2013г.

Постоянен адрес: гр. Велико Търново

                                                        До 1923 лв.

8. Заявление: Вх.№ 94-ДД -526/07.03.2013г.

Постоянен адрес:гр. Велико Търново

                                                         До 1923 лв.

9. Заявление: Вх.№ 94-ЕЕ -178/20.03.2013г.

Постоянен адрес: гр. Велико Търново

                                                         До 1923 лв.

10. Заявление: Вх.№ 94- ЗЗ- 53/13.03.2013г.

Постоянен адрес: гр. Велико Търново

                                                        До 1923 лв.

11. Заявление: Вх.№ 94- ИИ -427/03.04.2013г.

Постоянен адрес: гр. Велико Търново

                                                         До 1923 лв.

12. Заявление: Вх.№ 94-ИИ -400/29.03.2013г.

Постоянен адрес: гр. Велико Търново

                                                         До 1923 лв.

13. Заявление: Вх.№ 94- ЙЙ- 144/19.03.2013г.

Постоянен адрес гр. Велико Търново

                                                         До 1923 лв.

14. Заявление: Вх.№ 94- КК - 320/04.04.2013г.

Постоянен адрес: гр. Велико Търново

                                                         До 1923 лв.

15. Заявление: Вх.№ 94- КК- 315/04.04.2013г.

Постоянен адрес: гр. Велико Търново

                                                        До 1923 лв.

16. Заявление: Вх.№ 94- ММ-74/28.03.2013г.

Постоянен адрес: гр. Велико Търново

                                                         До 1923 лв.

17. Заявление: Вх.№ 94- ПП- 392/04.04.2013г.

Постоянен адрес: гр. Велико Търново

                                                       До 1923 лв.

18. Заявление: Вх.№ 94- СС - 682/26.03.2013г.

Постоянен адрес: гр. Велико Търново

                                                         До 1923 лв.

19. Заявление: Вх.№ 94-СС - 514/06.03.2013г.

Постоянен адрес: гр. Велико Търново

                                                         До 1923 лв.

20. Заявление: Вх.№ 94-СС - 694/27.03.2013г.

Постоянен адрес: гр. Велико Търново

                                                       До 1923 лв.

21. Заявление: Вх.№ 94-ТТ -181/19.03.2013г.

Постоянен адрес: с. Самоводене

                                                         До 1923 лв.

22. Заявление: Вх.№ 94-ТТ - 175/18.03.2013г.

Постоянен адрес: гр. Велико Търново

                                                        До 1923 лв.

23. Заявление: Вх.№ 94- ХХ- 86/29.03.2013г.

Постоянен адрес: гр. Велико Търново

                                                         До 1923 лв.

24. Заявление: Вх.№ 94- ЦЦ - 129/27.03.2013г.

Постоянен адрес: гр. Велико Търново

                                                         До 1923 лв.

25. Заявление: Вх.№ 94- ЮЮ- 37/29.03.2013г.

Постоянен адрес: гр. Велико Търново

                                                         До 1923 лв.

26. Заявление: Вх.№ 94- ЮЮ - 27/07.03.2013г.

Постоянен адрес: гр. Велико Търново

                                                         До 1923 лв.