Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 44 от 30.05.2013 г. Решение № 683

Решение № 683

Препис-извлечение от Протокол № 44

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.05.2013 година

 

ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за тримесечието на 2013г.

 

РЕШЕНИЕ № 683

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 17 от НУУПСВОЧКТД приема информация за резултатите от дейността на Търговските дружества за тримесечието на 2013г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ