Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 44 от 30.05.2013 г. Решение № 684

Решение № 684

Препис-извлечение от Протокол № 44

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.05.2013 година

 

ОТНОСНО: Резултатите от дейността на търговското дружество „Пазари – Велико Търново" ООД в което Община Велико Търново е съдружник през 2012 г.

 

РЕШЕНИЕ № 684

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема информация за резултатите от дейността на търговското дружество„Пазари – Велико Търново" ООД в което Община Велико Търново е съдружник през 2012 г.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ