Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 44 от 30.05.2013 г. Решение № 705

Решение № 705

Препис-извлечение от Протокол № 44

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.05.2013 година

 

ОТНОСНО: Оправомощаване на Кмета на Община Велико Търново във връзка с чл. 211, ал(2), т. 2 от Закона за горите

 

РЕШЕНИЕ № 705

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 211, ал. 2, т. 2 от Закона за горите и Заповед № 307/29.03.2013 г. на ИАГ, Великотърновски общински съвет:

Оправомощава Кмета на Община Велико Търново да упълномощава лицензирани лесовъди да издават електронни превозни билети при експедиция от горите – собственост на Община Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:                                                                  НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ