Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 44 от 30.05.2013 г. Решение № 707

Решение № 707

Препис-извлечение от Протокол № 44

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.05.2013 година

 

ОТНОСНО: Определяне състава на Постоянните комисии към Великотърновски общински съвет

 

РЕШЕНИЕ № 707

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 38, ал. 1, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинска администрация, Великотърновски общински съвет определя:

1. За Председател на Постоянната комисия по Образование, наука и култура – Лидия Илиева Прокопова.

2. За Член на Постоянната комисия по Проблеми на гражданското общество и борба с корупцията – Лидия Илиева Прокопова.

3. За Член на Постоянната комисия по чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси – Лидия Илиева Прокопова.

 

 

ВЯРНО:                                                                   НИКОЛАЙ АШИКОВ

         /Диляна Милева /                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ                                  

                                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ