Начало Заседания Дневни редове Дневен ред на 47-то заседание - 10.06.2013 г. (проект)

Дневен ред на 47-то заседание - 10.06.2013 г. (проект)

 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 49, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Великотърновски общински съвет свиква общинските съветници на четиридесет и седмо заседание, което да се проведе на 10.06.2013 г. /понеделник/ от 18.00 часа в Нова зала на общински съвет, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Подписване на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Модернизация на образователната инфраструктура чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност на територията на Община Велико Търново”, Вх. № 1781/06.06.2013 г.

 

2. Подписване на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Бяло, пурпурно, синьо, зелено – следите на вечността. Утвърждаване образа на региона като уникална туристическа дестинация на националния и международен пазар”, Вх. № 1782/06.06.2013 г.

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ