Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 53 от 26.09.2013 г.

Решения по протокол № 53 от 26.09.2013 г.

Решение № 831

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.06.2013 година.

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (831_Analiz30062013.pdf)831_Analiz30062013.pdf[Анализ на изпълнението на бюджета към 30.06.2013]319 Kb
Изтегляне на файла (831_Informacia3006.pdf)831_Informacia3006.pdf[Информация за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2013]117 Kb
Изтегляне на файла (831_Otchet30062013_pr1.pdf)831_Otchet30062013_pr1.pdf[Очет на приходите към 30.06.2013]64 Kb
Изтегляне на файла (831_Otchet30062013_pr2.pdf)831_Otchet30062013_pr2.pdf[Очет на разходите към 30.06.2013]251 Kb
Изтегляне на файла (831_Otchet30062013_pr3.pdf)831_Otchet30062013_pr3.pdf[Очет на инвестиционната програма към 30.06.2013]125 Kb

продължава>

Решение № 833

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Отчет на дейността на Великотърновски общински съвет и на неговите комисии за периода 01.01.2013 г. – 30.06.2013 г.

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (833_prilojenie.pdf)833_prilojenie.pdf[Приложение]118 Kb

продължава>

Решение № 835

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за организацията и дейността на детските ясли на територията на Община Велико Търново

продължава>

Решение № 832

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.08.2013 година и по Инвестиционната програма на Община В. Търново за 2013 година

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (832_pr1.pdf)832_pr1.pdf[Приложение №1]139 Kb

продължава>

Решение № 834

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново за финансиране на проектно предложение по Програма BG06 „Деца и младежи в риск”, Компонент 2 „Грижи за деца в риск” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

продължава>

Решение № 836

Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.09.2013 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за организацията и дейността на детските ясли на територията на Община Велико Търново

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (836_Naredba_detski_yasli.pdf)836_Naredba_detski_yasli.pdf[НАРЕДБА за организацията и дейността на детските ясли на територията на Община Велико Търново]135 Kb

продължава>