Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 55 от 24.10.2013 г.

Решения по протокол № 55 от 24.10.2013 г.

Решение № 886

Препис-извлечение от Протокол № 55

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.10.2013 година

 

ОТНОСНО: Определяне на разходи съгласно Решение №799/04.09.2013г. на Великотърновски общински съвет

продължава>

Решение № 888

Препис-извлечение от Протокол № 55

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.10.2013 година

 

ОТНОСНО: Промяна в състава на Постоянните комисии на Великотърновски общински съвет

продължава>

Решение № 887

Препис-извлечение от Протокол № 55

от заседание на Общински съвет,

проведено на 24.10.2013 година

 

ОТНОСНО: Допълване на основният състав на комисията, определена да проведе конкурс за възлагане на управлението на общинско лечебно заведение за болнична помощ – еднолично търговско дружество

продължава>