Начало Решения Решения от 2014 г. Решения по протокол № 64 от 27.03.2014 г.

Решения по протокол № 64 от 27.03.2014 г.

Решение № 1033

Препис-извлечение от Протокол № 64

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.03.2014 година

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново

продължава>

Решение № 1035

Препис-извлечение от Протокол № 64

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.03.2014 година

 

ОТНОСНО: Промяна в НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново

продължава>

Решение № 1037

Препис-извлечение от Протокол № 64

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.03.2014 година

 

ОТНОСНО: Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект по Процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост на Министерството на инвестиционното проектиране

продължава>

Решение № 1034

Препис-извлечение от Протокол № 64

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.03.2014 година

 

ОТНОСНО: : Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново

продължава>

Решение № 1036

Препис-извлечение от Протокол № 64

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.03.2014 година

 

ОТНОСНО: Промяна в НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново

продължава>

Решение № 1038

Препис-извлечение от Протокол № 64

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.03.2014 година

 

ОТНОСНО: Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект по Процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост на Министерството на инвестиционното проектиране

продължава>