Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 80 от 09.03.2015 г.

Решения по протокол № 80 от 09.03.2015 г.

Решение № 1455

Препис-извлечение от Протокол № 80

от заседание на Общински съвет,

проведено на 09.03.2015 година

 

ОТНОСНО: Писмо от „ТИТАН-АС” ЕООД град Велико Търново с рег. № 3255/27.02.2015г. с приложено заявление от „ТИТАН-АС” ЕООД София с предложение за прекратяване по взаимно съгласие на концесионен договор с предмет: „Предоставяне на концесия за извършване дейности по събиране на твърдите битови отпадъци на територията на град Велико Търново”, от дата 15.09.1999г.

продължава>

Решение № 1457

Препис-извлечение от Протокол № 80

от заседание на Общински съвет,

проведено на 09.03.2015 година

 

ОТНОСНО: Искане от Инициативен комитет от граждани, Вх. № 3266/06.03.2015 г.

продължава>

Решение № 1456

Препис-извлечение от Протокол № 80

от заседание на Общински съвет,

проведено на 09.03.2015 година

 

ОТНОСНО: Промяна в щатното разписание на ОП „Зелени системи“ и компенсирана промяна в Инвестиционната програма за 2015 г.

продължава>