Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 82 от 26.03.2015 г.

Решения по протокол № 82 от 26.03.2015 г.

Решение № 1460

Препис-извлечение от Протокол № 82

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.03.2015 година

 

ОТНОСНО: Информация за резултатите от дейността на Общинските предприятия през 2014 г., собственост на Община Велико Търново

продължава>

Решение № 1462

Препис-извлечение от Протокол № 82

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.03.2015 година

 

ОТНОСНО: Отчет за дейността на общинска администрация по ликвидирана съсобственост с юридически и физически лица на територията на общината

продължава>

Решение № 1464

Препис-извлечение от Протокол № 82

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.03.2015 година

 

ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета към Община Велико Търново за 2015 година

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1464-priloj1.pdf)1464-priloj1.pdf[Приложение № 1]114 Kb
Изтегляне на файла (1464-priloj2.pdf)1464-priloj2.pdf[Приложение № 2]61 Kb

продължава>

Решение № 1461

Препис-извлечение от Протокол № 82

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.03.2015 година

 

ОТНОСНО: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2014 г.

продължава>

Решение № 1463

Препис-извлечение от Протокол № 82

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.03.2015 година

 

ОТНОСНО: Бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1463-1.zip)1463-1.zip[Приложения]651 Kb

продължава>

Решение № 1465

Препис-извлечение от Протокол № 82

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.03.2015 година

 

ОТНОСНО: Поемане на краткосрочен дълг за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетната 2015 година

продължава>