Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 83 от 26.03.2015 г.

Решения по протокол № 83 от 26.03.2015 г.

Решение № 1514

Препис-извлечение от Протокол № 83

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.03.2015 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Решение за промяна на вида на специализираната институция за предоставяне на социални услуги за деца от Дом за деца, лишени от родителски грижи “Христо Смирненски”, с. Балван, община Велико Търново в Кризисен център за деца жертви на насилие и/или трафик, с. Балван, община Велико Търново с капацитет 20 места, считано от 01.10.2015 г. и промяна на профила на разкрития Кризисен център за деца - жертва на насилие или жертви на трафик, с. Балван, община Велико Търново, с капацитет 10 места в Кризисен център за лица жертви на насилие и/или трафик, с. Балван, община Велико Търново, с капацитет 10 места, считано от 01.10.2015 г.

продължава>