Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 85 от 21.05.2015 г.

Решения по протокол № 85 от 21.05.2015 г.

Решение № 1552

Препис-извлечение от Протокол № 85

от заседание на Общински съвет,

проведено на 21.05.2015 година

 

ОТНОСНО: Присъждане на Награда „24 май“ на Община Велико Търново за завършен гимназиален етап на обучение

продължава>

Решение № 1554

Препис-извлечение от Протокол № 85

от заседание на Общински съвет,

проведено на 21.05.2015 година

 

ОТНОСНО: Присъждане на Награда „Култура“ на Община Велико Търново за високи постижения в областта на изкуствата и културата

продължава>

Решение № 1556

Препис-извлечение от Протокол № 85

от заседание на Общински съвет,

проведено на 21.05.2015 година

 

ОТНОСНО: Промяна на местонахождението на предоставяне на социалната услуга в общността „Дневен център” за възрастни хора с увреждания от с. Вонеща вода, общ. Велико Търново в гр. Велико Търново, ул. „Поп Харитон” № 4, блок Б , считано от 01.06.2015 г.

продължава>

Решение № 1553

Препис-извлечение от Протокол № 85

от заседание на Общински съвет,

проведено на 21.05.2015 година

 

ОТНОСНО:Награда на Община Велико Търново в системата на предучилищното и училищно образование „Св. Патриарх Евтимий Търновски”

продължава>

Решение № 1555

Препис-извлечение от Протокол № 85

от заседание на Общински съвет,

проведено на 21.05.2015 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Решение за съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново по Проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж – Велико Търново” по Фонд „Социална закрила” за модернизация на съществуващата материална база на Домашен социален патронаж – Велико Търново в гр. Дебелец

продължава>

Решение № 1557

Препис-извлечение от Протокол № 85

от заседание на Общински съвет,

проведено на 21.05.2015 година

 

ОТНОСНО: Приемане на годишен отчет за дейността на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД - гр.Велико Търново за 2014г. и освобождаване от отговорност на управителя

продължава>