Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 86 от 28.05.2015 г.

Решения по протокол № 86 от 28.05.2015 г.

Решение № 1566

Препис-извлечение от Протокол № 86

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.05.2015 година

 

ОТНОСНО: Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 31.03.2015 година.

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1566-1-info.pdf)1566-1-info.pdf[Информация към отчета]103 Kb
Изтегляне на файла (1566-2.xls)1566-2.xls[Приложения]537 Kb

продължава>

Решение № 1568

Препис-извлечение от Протокол № 86

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.05.2015 година

 

ОТНОСНО: Промените по приходната и разходната част на бюджета към 30.04.2015 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 година

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1568-1-invest-prog.pdf)1568-1-invest-prog.pdf[Инвестиционна програма]141 Kb
Изтегляне на файла (1568-1-ob-zap.pdf)1568-1-ob-zap.pdf[Обяснителна записка]56 Kb

продължава>

Решение № 1570

Препис-извлечение от Протокол № 86

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.05.2015 година

 

ОТНОСНО: Изменениe и допълнениe на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

продължава>

Решение № 1567

Препис-извлечение от Протокол № 86

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.05.2015 година

 

ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за І-во тримесечието на 2015г.

продължава>

Решение № 1569

Препис-извлечение от Протокол № 86

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.05.2015 година

 

ОТНОСНО: Изменениe и допълнениe на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

продължава>

Решение № 1571

Препис-извлечение от Протокол № 86

от заседание на Общински съвет,

проведено на 28.05.2015 година

 

ОТНОСНО: Правилник за устройство и дейността на Художествена галерия „Борис Денев“ Велико Търново

продължава>