Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 88 от 30.07.2015 г.

Решения по протокол № 88 от 30.07.2015 г.

Решение № 1638

Препис-извлечение от Протокол № 88

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.07.2015 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията и реда за принудително изпълнение на заповеди по чл. 195, ал.4, ал.5, ал. 6 и по чл. 225а, ал.1 от ЗУТ

продължава>

Решение № 1640

Препис-извлечение от Протокол № 88

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.07.2015 година

 

ОТНОСНО: Приемане на правила за определяне на "Спортист на годината" в Община Велико Търново

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1640-pravila-sportist.pdf)1640-pravila-sportist.pdf[Правила за определяне на „Спортист на годината" в Община Велико Търново]94 Kb

продължава>

Решение № 1642

Препис-извлечение от Протокол № 88

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.07.2015 година

 

ОТНОСНО: Увеличаване на капитала на еднолично търговско дружество и промяна на Учредителния акт на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД – гр.Велико Търново, ЕИК 104524994 с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1642-akt-KOZ.pdf)1642-akt-KOZ.pdf[Учредителен акт на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД]96 Kb

продължава>

Решение № 1639

Препис-извлечение от Протокол № 88

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.07.2015 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията и реда за принудително изпълнение на заповеди по чл. 195, ал.4, ал.5, ал. 6 и по чл. 225а, ал.1 от ЗУТ

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1639-naredba.pdf)1639-naredba.pdf[Наредба за условията и реда за принудително изпълнение на заповеди по чл. 195, ал.4, ал.5, ал. 6 и чл. 225а, ал.1 от ЗУТ]143 Kb

продължава>

Решение № 1641

Препис-извлечение от Протокол № 88

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.07.2015 година

 

ОТНОСНО: Включване на училища от Община Велико Търново в Списъка на средищните училища през новата 2015/2016 учебна година, който се утвърждава с Акт на Министерския съвет

продължава>

Решение № 1643

Препис-извлечение от Протокол № 88

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.07.2015 година

 

ОТНОСНО: Даване съгласие, във връзка с чл.36 , ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/за одобряване на проект за ЧИ на ПУП –план за застрояване/ПЗ/ и работен устройствен план /РУП/ за УПИ VI, кв.1 по плана на гр. Велико Търново

продължава>