Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 88 от 30.07.2015 г.

Решения по протокол № 88 от 30.07.2015 г.

Решение № 1632

Препис-извлечение от Протокол № 88

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.07.2015 година

 

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски Общински съвет за I-то полугодие на 2015г. и отчет на всички неснети от отчет решения на Великотърновски Общински съвет

продължава>

Решение № 1634

Препис-извлечение от Протокол № 88

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.07.2015 година

 

ОТНОСНО: Приемане на информация относно хода на санирането на блоковете по „Националната програма за енергийна Ефективност на многофамилни жилищни сгради“

продължава>

Решение № 1636

Препис-извлечение от Протокол № 88

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.07.2015 година

 

ОТНОСНО: Подписване на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Дигитална културна съкровищница „Север +“: документиране, запазване и предоставяне на широк обществен достъп до културното наследство в библиотеки, музеи, архиви и галерии в Северна и Централна България, Бенефициент РНБ „Петко Р. Славейков“, гр. Велико Търново по Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

продължава>

Решение № 1633

Препис-извлечение от Протокол № 88

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.07.2015 година

 

ОТНОСНО: Утвърждаване натуралните показатели по проекто –мрежа   на Учебно възпитателните заведения в Община Велико Търново за учебната 2015/2016 година

продължава>

Решение № 1635

Препис-извлечение от Протокол № 88

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.07.2015 година

 

ОТНОСНО: Приемане на отчет, относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от ЕС и държавния бюджет

продължава>

Решение № 1637

Препис-извлечение от Протокол № 88

от заседание на Общински съвет,

проведено на 30.07.2015 година

 

ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.06.2015 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 година

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1637-priloj2.pdf)1637-priloj2.pdf[Приложение № 2]61 Kb
Изтегляне на файла (1637-promeni-IP.pdf)1637-promeni-IP.pdf[Приложение № 1]151 Kb

продължава>