Начало Решения Решения от 2015 г. Решения по протокол № 89 от 27.08.2015 г.

Решения по протокол № 89 от 27.08.2015 г.

Решение № 1674

Препис-извлечение от Протокол № 89

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.08.2015 година

 

ОТНОСНО: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Балван

продължава>

Решение № 1676

Препис-извлечение от Протокол № 89

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.08.2015 година

 

ОТНОСНО: Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.06.2015 година.

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1676-prilojenia.zip)1676-prilojenia.zip[Приложения]1063 Kb

продължава>

Решение № 1678

Препис-извлечение от Протокол № 89

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.08.2015 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Решение за закриване на Дом за деца, лишени от родителски грижи „Христо Смирненски“ с. Балван, общ. Велико Търново, считано от 01.10.2015 г.

продължава>

Решение № 1675

Препис-извлечение от Протокол № 89

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.08.2015 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Отчет за дейността на Великотърновски общински съвет и на неговите комисии за периода 01.01.2015 г. – 30.06.2015 г.

продължава>

Решение № 1677

Препис-извлечение от Протокол № 89

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.08.2015 година

 

ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.07.2015 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 година

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (1677-ob_zap.pdf)1677-ob_zap.pdf[Обяснителна записка]64 Kb
Изтегляне на файла (1677-priloj1.pdf)1677-priloj1.pdf[Приложение № 1]153 Kb
Изтегляне на файла (1677-priloj2.pdf)1677-priloj2.pdf[Приложение № 2]61 Kb

продължава>

Решение № 1679

Препис-извлечение от Протокол № 89

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.08.2015 година

 

ОТНОСНО: Допълнение към Решение № 1633/30.07.2015 год. на Великотърновски общински съвет

продължава>