Начало Съветници ПП "ГЕРБ"

ПП "ГЕРБ"

Александър Стойнов Чокойски

ПП "ГЕРБ"

Юрист

Йорданка Георгиева Стефанова

ПП "ГЕРБ"

Икономист

Петя Христова Илиева

ПП "ГЕРБ"

Лекар

Красимир Димов Калчев

ПП "ГЕРБ"

Икономист

Николен Веселинов Стойнов

ПП "ГЕРБ"

Лекар

Михаил Стефанов Харалампиев

ПП "ГЕРБ"

Инженер - химик

Тодор Ангелов Тодоров

ПП "ГЕРБ"

Инженер, икономист

Деян Минков Хаджийски

ПП "ГЕРБ"

Социален психолог

Тихомир Илиянов Георгиев

ПП "ГЕРБ"

Икономист

Божидар Тодоров Ангелов

ПП "ГЕРБ"

Лекар, икономист

Росен Върбанов Иванов

ПП "ГЕРБ"

Юрист

Александър Бенев Нанков

ПП "ГЕРБ"

Предприемач