Начало Решения Решения от 2011 г. Решения по Протокол № 8 от 22.12.2011 г.

Решения по протокол № 8 от 22.12.2011 г.

Решение № 30

Препис-извлечение от Протокол № 8

от заседание на Общински съвет,

проведено на 22.12.2011 година

 

ОТНОСНО: Промени по бюджета към 30.11.2011 година.

продължава>

Решение № 32

Препис-извлечение от Протокол № 8
от заседание на Общински съвет,
проведено на 22.12.2011 година

 

ОТНОСНО: Съгласие за увеличаване на собствения финансов принос на Община Велико Търново по проектно предложение по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво интегрирано градско развитие”, Операция 1.1. „Социална инфраструктура”

продължава>

Решение № 34

Препис-извлечение от Протокол № 8
от заседание на Общински съвет,
проведено на 22.12.2011 година

 

ОТНОСНО: Приемане План за енергийна ефективност на Община Велико Търново за 2012 година и програма за изпълнението му .

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (34-prilojenie1.pdf)34-prilojenie1.pdf[Приложение 1]74 Kb
Изтегляне на файла (34-prilojenie2.pdf)34-prilojenie2.pdf[Приложение 2]368 Kb

продължава>

Решение № 31

Препис-извлечение от Протокол № 8
от заседание на Общински съвет,
проведено на 22.12.2011 година

 

ОТНОСНО: Актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново към 30.11.2011 година.

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (31-prilojenie.pdf)31-prilojenie.pdf[Приложение 1]139 Kb

продължава>

Решение № 33

Препис-извлечение от Протокол № 8
от заседание на Общински съвет,
проведено на 22.12.2011 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2011 - 2015 г.

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (33-prilojenie.pdf)33-prilojenie.pdf[Стратегия за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2011 – 2015 г.]955 Kb

продължава>

Решение № 35

Препис-извлечение от Протокол № 8
от заседание на Общински съвет,
проведено на 22.12.2011 година


ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността на търговските дружества  със 100% общинско участие за деветмесечието на 2011г.

продължава>