Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 11 от 26.01.2012 г.

Решения по протокол № 11 от 26.01.2012 г.

Решение № 73

Препис-извлечение от Протокол № 11

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.01.2012 година

 

ОТНОСНО: Наредба за реда и условията свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Велико Търново

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (naredba_razkopavane.pdf)naredba_razkopavane.pdf[НАРЕДБА за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи ]162 Kb

продължава>

Решение № 75

Препис-извлечение от Протокол № 11

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.01.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Велико Търново през 2012 година

продължава>

Решение № 77

Препис-извлечение от Протокол № 11

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.01.2012 година

 

ОТНОСНО: Подписване на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в община Велико Търново”

продължава>

Решение № 74

Препис-извлечение от Протокол № 11

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.01.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012 г.

продължава>

Решение № 76

Препис-извлечение от Протокол № 11

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.01.2012 година

 

ОТНОСНО:   Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски общински съвет за ІІ-то полугодие на 2011г. и отчет на всички неснети от отчет решения на Великотърновски общински съвет.

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (otchet_izpalneni.pdf)otchet_izpalneni.pdf[Отчет за изпълнение решенията на Великотърновски общински съвет за IІ-то полугодие на 2011г.]315 Kb
Изтегляне на файла (otchet_nesneti.pdf)otchet_nesneti.pdf[Отчет за изпълнение на неснети от отчет решения на Великотърновски общински съвет.]247 Kb

продължава>

Решение № 78

Препис-извлечение от Протокол № 11

от заседание на Общински съвет,

проведено на 26.01.2012 година

 

ОТНОСНО: План –сметка на приходите и извършените разходи по дейностите за управление на отпадъците през 2011г. и актуализиран план за разходите за 2012г.

продължава>