Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 12 от 16.02.2012 г.

Решения по протокол № 12 от 16.02.2012 г.

Решение № 99

Препис-извлечение от Протокол № 12

от заседание на Общински съвет,

проведено на 16.02.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане на нова структура и численост на общинската администрация на Община Велико Търново.

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (struktura_pr1.pdf)Приложение № 1[Структура на общинска администрация]314 Kb
Изтегляне на файла (struktura_pr2.pdf)Приложение № 2[Структура на служителите в населените места]262 Kb

продължава>

Решение № 101

Препис-извлечение от Протокол № 12

от заседание на Общински съвет,

проведено на 16.02.2012 година

 

ОТНОСНО: Утвърждаване промените по бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново по приходната и разходната част на отчета за 2011 година; Приемане отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново за 2011 година; Приемане отчета на инвестиционната програма за 2011 година; Приемане на проект за бюджет 2012 година, план – сметки на извънбюджетните сметки и фондове за 2012 година на Община Велико Търново и Инвестиционна програма за 2012 година.

продължава>

Решение № 100

Препис-извлечение от Протокол № 12

от заседание на Общински съвет,

проведено на 16.02.2012 година

 

ОТНОСНО: Поемане на краткосрочен дълг за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетната 2012 година.

продължава>

Решение № 102

Препис-извлечение от Протокол № 12

от заседание на Общински съвет,

проведено на 16.02.2012 година

 

ОТНОСНО: Слючване на Анекс във връзка с Договор за възлагане на управление от 16.11.2011г. сключен между Управителя на „Царевград Търнов“ ЕООД – Велико Търново и Община Велико Търново.

продължава>