Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протoкол № 17 от 10.04.2012 г.

Решения по протокол № 17 от 10.04.2012 г.

Решение № 174

Препис-извлечение от Протокол № 17

от заседание на Общински съвет,

проведено на 10.04.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Велико Търново.

продължава>

Решение № 176

Препис-извлечение от Протокол № 17

от заседание на Общински съвет,

проведено на 10.04.2012 година

 

ОТНОСНО: Приложение № 2 към Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Велико Търново

продължава>

Решение № 178

Препис-извлечение от Протокол № 17

от заседание на Общински съвет,

проведено на 10.04.2012 година

 

ОТНОСНО: Одобряване на проект за ПУП – план за застрояване за ПИ № 00583.160.37, по плана на новообразуваните имоти на територия по & 4 от ЗСПЗЗ, местност „Странжа”, землище на с. Арбанаси, община Велико Търново, относно промяна предназначението на земята за „жилищни нужди”, план – схеми за водоснабдяване и електрификация към ПУП

продължава>

Решение № 175

Препис-извлечение от Протокол № 17

от заседание на Общински съвет,

проведено на 10.04.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Велико Търново.

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (Naredba_parkirane.pdf)Naredba_parkirane.pdf[НАРЕДБА за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Велико Търново]125 Kb

продължава>

Решение № 177

Препис-извлечение от Протокол № 17

от заседание на Общински съвет,

проведено на 10.04.2012 година

 

ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот общинска собственост

продължава>

Решение № 179

Препис-извлечение от Протокол № 17

от заседание на Общински съвет,

проведено на 10.04.2012 година

 

ОТНОСНО: Преписка с Вх. № 02-11/ 19.05.2011 г. за опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Росица Иванова Живкова с адрес общ. Велико Търново, с. Беляковец, ул. “Извън регулация” № 3

продължава>