Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 18 от 19.04.2012 г.

Решения по протокол № 18 от 19.04.2012 г.

Решение № 181

Препис-извлечение от Протокол № 18

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.04.2012 година

 

ОТНОСНО: Поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг

продължава>

Решение № 183

Препис-извлечение от Протокол № 18

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.04.2012 година

 

ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове към 31.03.2012 година и по Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2012 година

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (183_prilojenie1.pdf)183_prilojenie1.pdf[Приложение №1]148 Kb
Изтегляне на файла (183_prilojenie2.pdf)183_prilojenie2.pdf[Приложение №2]52 Kb

продължава>

Решение № 185

Препис-извлечение от Протокол № 18

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.04.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за определяне на местна такса, която се заплаща при промяна на предназначението на земеделски земи от ОПФ.

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (185-naredba.pdf)185-naredba.pdf[НАРЕДБА за определяне на местна такса, която се заплаща при промяна на предназначението на земеделските земи от общинския поземлен фонд]75 Kb

продължава>

Решение № 182

Препис-извлечение от Протокол № 18

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.04.2012 година

 

ОТНОСНО: Поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг

продължава>

Решение № 184

Препис-извлечение от Протокол № 18

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.04.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за определяне на местна такса, която се заплаща при промяна на предназначението на земеделски земи от ОПФ.

продължава>

Решение № 186

Препис-извлечение от Протокол № 18

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.04.2012 година

 

ОТНОСНО: Одобряване на Програма за дейността на служителите – експерти осъществяващи контролна дейност към отдел “Финансово управление и контрол” на Дирекция “Финансово управление контрол и методология” за отчетната 2012 година.

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (186-Plan_proverki_2012.pdf)186-Plan_proverki_2012.pdf[Програма за дейността на главните експерти осъществяващи контролна дейност към отдел “Финансово управление и контрол” на Дирекция “Финансово управление контрол и методология” за отчетната 2012 година]74 Kb

продължава>