Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 19 от 17.05.2012 г.

Решения по протокол № 19 от 17.05.2012 г.

Решение № 230

Препис-извлечение от Протокол № 19

от заседание на Общински съвет,

проведено на 17.05.2012 година

 

ОТНОСНО: Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 31.03.2012 г.

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (230-prilojenie1.pdf)Приложение № 1[ ]64 Kb
Изтегляне на файла (230-prilojenie2.pdf)Приложение № 2[ ]212 Kb
Изтегляне на файла (230-prilojenie3.pdf)Приложение № 3[ ]168 Kb

продължава>

Решение № 232

Препис-извлечение от Протокол № 19

от заседание на Общински съвет,

проведено на 17.05.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Велико Търново.

продължава>

Решение № 234

Препис-извлечение от Протокол № 19

от заседание на Общински съвет,

проведено на 17.05.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за детето 2012 г.- 2015 г на Община Велико Търново и Програма за детето за 2012 г. към нея.

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (Programa_deca_2012.pdf)Programa_deca_2012.pdf[2.Програма за детето за 2012 г. към Общинска стратегия за детето 2012 г.- 2015 г.]134 Kb
Изтегляне на файла (Strategia_deca_2012_2015.pdf)Strategia_deca_2012_2015.pdf[1.Общинска стратегия за детето 2012 г.- 2015 г.]674 Kb

продължава>

Решение № 231

Препис-извлечение от Протокол № 19

от заседание на Общински съвет,

проведено на 17.05.2012 година

 

ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.04.2012 година и по Инвестиционна програма на община Велико Търново за 2012 година.

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (231-prilojenie1.pdf)Приложение № 1[ ]144 Kb
Изтегляне на файла (231-prilojenie2.pdf)Приложение № 2[ ]49 Kb

продължава>

Решение № 233

Препис-извлечение от Протокол № 19

от заседание на Общински съвет,

проведено на 17.05.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Велико Търново.

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (Naredba_soc_uslugi_2012.pdf)Naredba_soc_uslugi_2012.pdf[НАРЕДБА за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Велико Търново]369 Kb

продължава>

Решение № 235

Препис-извлечение от Протокол № 19

от заседание на Общински съвет,

проведено на 17.05.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново 2012 г.- 2015 г. и План за действие за 2012 г. към нея.

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (Plan_HU_2012.pdf)Plan_HU_2012.pdf[2.План за действие за 2012 г. към Стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново 2012 г. - 2015 г]126 Kb
Изтегляне на файла (Strategia_HU_2012_2015.pdf)Strategia_HU_2012_2015.pdf[1.Стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново 2012 г. - 2015 г.]644 Kb

продължава>