Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 21 от 21.06.2012 г.

Решения по протокол № 21 от 21.06.2012 г.

Решение № 263

Препис-извлечение от Протокол № 21

от заседание на Общински съвет,

проведено на 21.06.2012 година

 

ОТНОСНО: Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета към 31.05.2012 година и по Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2012 година.

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (263-prilojenie1.pdf)Приложение № 1[ ]135 Kb
Изтегляне на файла (263-prilojenie2.pdf)Приложение № 2[ ]46 Kb

продължава>

Решение № 265

Препис-извлечение от Протокол № 21

от заседание на Общински съвет,

проведено на 21.06.2012 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Решение за съгласие за кандидатстване от Община Велико Търново по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.1.04 “Помощ в дома” за създаване на Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж в Община Велико Търново, приемане на Методика за формиране и заплащане на потребителска такса за предоставяните социални услуги от Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж в Община Велико Търново и приемане на Решение за съгласие за осигуряване на устойчивост на финансираните със средства от безвъзмездната финансова помощ дейности на Звеното за услуги в домашна среда

продължава>

Решение № 267

Препис-извлечение от Протокол № 21

от заседание на Общински съвет,

проведено на 21.06.2012 година

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на правилника на организацията и контролната дейност на служителите осъществяващи вътрешен контрол, съгласно системите за финансово управление и контрол в Община Велико Търново, приет с Решение № 1507 по Протокол № 80/13.09.2007 но Великотърновски общински съвет. Изменен и допълнен с Решение № 1417/21.07.2011 г. по Протокол № 93 от 21.07.2011 година Велико Търновски общински съвет.

продължава>

Решение № 264

Препис-извлечение от Протокол № 21

от заседание на Общински съвет,

проведено на 21.06.2012 година

 

ОТНОСНО: Съгласие за осигуряване на съфинансиране на проект на Община Велико Търново по Националната схема за зелени инвестиции на Национален доверителен екологичен фонд.

продължава>

Решение № 266

Препис-извлечение от Протокол № 21

от заседание на Общински съвет,

проведено на 21.06.2012 година

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект по мярка 3.4 "Развитие на нови пазари и промоционални кампании" по приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" 2007 - 2013 г.

продължава>

Решение № 268

Препис-извлечение от Протокол № 21

от заседание на Общински съвет,

проведено на 21.06.2012 година

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на правилника на организацията и контролната дейност на служителите осъществяващи вътрешен контрол, съгласно системите за финансово управление и контрол в Община Велико Търново, приет с Решение № 1507 по Протокол № 80/13.09.2007 но Великотърновски общински съвет. Изменен и допълнен с Решение № 1417/21.07.2011 г. по Протокол № 93 от 21.07.2011 година Велико Търновски общински съвет.

продължава>