Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 22 от 25.06.2012 г.

Решения по протокол № 22 от 25.06.2012 г.

Решение № 295

Препис-извлечение от Протокол № 22

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.06.2012 година

 

ОТНОСНО: Редовно годишно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” - АД, Велико Търново насрочено за 27.06.2012 г.

продължава>

Решение № 297

Препис-извлечение от Протокол № 22

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.06.2012 година

 

ОТНОСНО: Редовно Общо събрание на съдружниците на „Пазари-Велико Търново“ ООД, гр. Велико Търново на 28.06.2012 г.

продължава>

Решение № 296

Препис-извлечение от Протокол № 22

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.06.2012 година

 

ОТНОСНО: Запазване дейността на здравно заведение СБАЛК и изясняване на отношенията между община Велико Търново и МОБАЛ "Ст.Черкезов"-АД, Велико Търново.

продължава>

Решение № 298

Препис-извлечение от Протокол № 22

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.06.2012 година

 

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 294 от 21.06.2012 г. по Протокол № 21 от заседание на Великотърновски общински съвет

продължава>