Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 24 от 19.07.2012 г.

Решения по протокол № 24 от 19.07.2012 г.

Решение № 303

Препис-извлечение от Протокол № 24

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.07.2012 година

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.06.2012 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2012 година

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (303-Promeni30062012.pdf)303-Promeni30062012.pdf[Приложение №1]147 Kb

продължава>

Решение № 305

Препис-извлечение от Протокол № 24

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.07.2012 година

 

ОТНОСНО: Кандидатура за европейска столица на културата 2019 година

продължава>

Решение № 307

Препис-извлечение от Протокол № 24

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.07.2012 година

 

ОТНОСНО: Промяна в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Вх. № 884/10.07.2012 г.

продължава>

Решение № 304

Препис-извлечение от Протокол № 24

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.07.2012 година

 

ОТНОСНО: ОБЕКТ ТРАНЗИТНИ ПЪТИЩА – 4 ПРОГРАМА 2002г.ЛОТ №2 ПЪТ ІІ -55 “ВЕЛИКО ТЪРНОВО-ГУРКОВО” от км 11+170 до км 31+561.10- окончателно преоткосиране и укрепване

продължава>

Решение № 306

Препис-извлечение от Протокол № 24

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.07.2012 година

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Велико Търново пред „Международен фонд Козлодуй“ за енергийния сектор в България

продължава>

Решение № 308

Препис-извлечение от Протокол № 24

от заседание на Общински съвет,

проведено на 19.07.2012 година

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Велико Търново, приета с решение №68 по Протокол №9/28.12.2011 г.на Общински съвет Велико Търново.

продължава>