Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 28 от 02.10.2012 г.

Решения по протокол № 28 от 02.10.2012 г.

Решение № 372

Препис-извлечение от Протокол № 28

от заседание на Общински съвет,

проведено на 02.10.2012 година

 

ОТНОСНО: Удължаване срока на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища на територията на Община Велико Търново – Укрепване на свлачище в квартал „Асенова махала” –Етап І” поради удължаване срока на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

продължава>

Решение № 374

Препис-извлечение от Протокол № 28

от заседание на Общински съвет,

проведено на 02.10.2012 година

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост.

продължава>

Решение № 376

Препис-извлечение от Протокол № 28

от заседание на Общински съвет,

проведено на 02.10.2012 година

 

ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот

продължава>

Решение № 373

Препис-извлечение от Протокол № 28

от заседание на Общински съвет,

проведено на 02.10.2012 година

 

ОТНОСНО: Отдаването под наем на част от имот публична общинска собственост

продължава>

Решение № 375

Препис-извлечение от Протокол № 28

от заседание на Общински съвет,

проведено на 02.10.2012 година

 

ОТНОСНО: Отдаването под наем на имот публична общинска собственост

продължава>

Решение № 377

Препис-извлечение от Протокол № 28

от заседание на Общински съвет,

проведено на 02.10.2012 година

 

ОТНОСНО: Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти

продължава>