Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по Протокол № 30 от 14.11.2012 г.

Решения по протокол № 30 от 14.11.2012 г.

Решение № 439

Препис-извлечение от Протокол № 30

от заседание на Общински съвет,

проведено на 14.11.2012 година

 

ОТНОСНО: Допълнение към вх. № 09-606/15.10.2012г. – предложение на „ПИТ КЪМПАНИ” ООД , за закупуване на сграда с административен адрес ул. „Хаджи Димитър” №2, гр. Велико Търново, представляваща самостоятелен обект с идентификатор № 10447.511.12.1

продължава>

Решение № 440

Препис-извлечение от Протокол № 30

от заседание на Общински съвет,

проведено на 14.11.2012 година

 

ОТНОСНО: Прилагането на разпоредбите на чл. 16 д от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за прилагане на спешна мярка по реда на чл. 5, пар. 5 от Регламент /ЕО/ № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23.10.2007 г.

продължава>