Начало Решения Решения от 2012 г. Решения по протокол № 32 от 29.11.2012 г.

Решения по протокол № 32 от 29.11.2012 г.

Решение № 444

Препис-извлечение от Протокол № 32

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.11.2012 година

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.

продължава>

Решение № 446

Препис-извлечение от Протокол № 32

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.11.2012 година

 

ОТНОСНО: Промяна в Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества

продължава>

Решение № 448

Препис-извлечение от Протокол № 32

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.11.2012 година

 

ОТНОСНО: Отмяна на „Наредба за управление на общинския бюджет и системите на финансов контрол“

продължава>

Решение № 445

Препис-извлечение от Протокол № 32

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.11.2012 година

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.

продължава>

Решение № 447

Препис-извлечение от Протокол № 32

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.11.2012 година

 

ОТНОСНО: Промяна в Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества

продължава>

Решение № 449

Препис-извлечение от Протокол № 32

от заседание на Общински съвет,

проведено на 29.11.2012 година

 

ОТНОСНО: Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.09.2012 година.

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (449_prilojenie1.pdf)449_prilojenie1.pdf[Приложение № 1]168 Kb
Изтегляне на файла (449_prilojenie2.pdf)449_prilojenie2.pdf[Приложение № 2]391 Kb
Изтегляне на файла (449_prilojenie3.pdf)449_prilojenie3.pdf[Приложение № 3]337 Kb

продължава>