Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 34 от 31.01.2013 г.

Решения по протокол № 34 от 31.01.2013 г.

Решение № 519

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2013 г.

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (519_programa_os.pdf)519_programa_os.pdf[Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2013 г.]163 Kb

продължава>

Решение № 521

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Намаляване на началните цени за продажба на общински нежилищни имоти, находящи се в гр.Велико Търново, Промишлена зона „Дълга лъка” и в с. Ветринци.

продължава>

Решение № 523

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Намаляване на началните цени за продажба на общински нежилищни имоти, находящи се в гр. Велико Търново, Гаров район.

продължава>

Решение № 520

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Приемане Годишен план за приватизация на общинската собственост в Община В. Търново за 2013 година

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (520_plan_os.pdf)520_plan_os.pdf[Годишен план за приватизация на общинската собственост в Община Велико Търново за 2013 г.]109 Kb

продължава>

Решение № 522

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Намаляване на началните цени за продажба на обособени обекти от сгради, построени в поземлен имот с идентификатор 10447. 502.189 и с административен адрес ул. ”Н.Габровски” № 78, гр. В. Търново - обособени части от имуществото на “Инвестстрой - 92” ЕООД-В. Търново.

продължава>

Решение № 524

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Влагане на свободни средства от фонд “Покриване разходите за приватизацията и следприватизационен контрол“ на срочен депозит.

продължава>