Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 34 от 31.01.2013 г.

Решения по протокол № 34 от 31.01.2013 г.

Решение № 525

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Удължаване срока на договор за предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот общинска собственост

продължава>

Решение № 527

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Стратегически и годишен план за дейността на звено „Вътрешен одит“ при Община Велико Търново за 2013 г.

продължава>

Решение № 529

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Велико Търново за регистрация за радио дейност.

продължава>

Решение № 526

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Вземане на Решение от Великотърновски общински съвет гр. Велико Търново на основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и контролната дейност на служителите осъществяващи вътрешен контрол, съгласно системите за финансово управление и контрол в Община Велико Търново, по доклада от извършената проверка на „Център за кожно венерически болести – Велико Търново“ ЕООД гр. Велико Търново.

продължава>

Решение № 528

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Определяне на представители на Великотърновски общински съвет в комисията за определяне на носител на Академична награда „3-ти март“ на Община Велико Търново за 2013 година.

продължава>

Решение № 530

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Велико Търново за наземно аналогово радиоразпръскване.

продължава>