Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 34 от 31.01.2013 г.

Решения по протокол № 34 от 31.01.2013 г.

Решение № 531

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Сключване на договори за осъществяване на рекламна дейност за предстоящи културни прояви в Община Велико Търново.

продължава>

Решение № 533

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж

продължава>

Решение № 535

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 29 ал.1 от ЗОЗЗ

продължава>

Решение № 532

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти

продължава>

Решение № 534

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба

продължава>

Решение № 536

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Предоставяне собствеността върху недвижим имот, частна общинска собственост, по искане на Общинска служба по земеделие гр. В. Търново.

продължава>