Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 34 от 31.01.2013 г.

Решения по протокол № 34 от 31.01.2013 г.

Решение № 543

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП – план за застрояване за ПИ № 198031, местност «Парц.махала / Вратник» в землище на гр.Килифарево относно промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – за търговски и обслужващи обекти – бензиностанция и търговски комплекс; парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура – външни трасета на електропровод 20кV и трафопост 20/0,4кV и външен водопровод; план-схеми за електропровод, водопровод и канализация и транспортно-комуникационен план към ПУП.

продължава>

Решение № 545

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Одобряване на проект за ПУП – парцеларен план за линеен обект - трасе на кабелна линия 1 кV външно ел захранване на обект:»Склад и магазин за строителни материали, паркинг и кафе» в ПИ № № 077022, 077023, 077024, местност «Маринкините мостчета», землище на с.Леденик, община Велико Търново.

продължава>

Решение № 547

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Одобряване на проект за ПУП – парцеларен план за изменение на трасе на кабел за външно електрозахранване на Базова станция на «Глобул», обект № 4616, в ПИ № 052002, местност»Чуката» в землището на с.Буковец, община Велико Търново

продължава>

Решение № 544

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП - план за застрояване за ПИ № 075024, местност «Маринкините мостчета» в землището на с.Леденик – промяна предназначението на земеделски имот за «производствени и складови дейности».

продължава>

Решение № 546

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Одобряване проект за ПУП - план за застрояване за ПИ № 026024, местност «Баира» в землището на с.Леденик – промяна предназначението на земеделски имот за «производствено - складови дейности».

продължава>

Решение № 548

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Извършени разходи за командировки в страната и чужбина за периода 01.10.2012 – 31.12.2012 година.

продължава>