Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 34 от 31.01.2013 г.

Решения по протокол № 34 от 31.01.2013 г.

Решение № 549

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Проведено извънредно Общо събрание на акционерите на „Професионален футболен клуб ЕТЪР-1924“ АД гр. Велико Търново на 28.12.2012 г.

продължава>

Решение № 551

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Молба с Вх. № 25-263/18.12.2012 г.

продължава>

Решение № 553

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Предоставяне от Държавата на Община Велико Търново безвъзмездно право на управление върху имот публична държавна собственост, археологическа ценност от национално значение – археологически резерват „Никополис ад Иструм“, с. Никюп, Община Велико Търново.

продължава>

Решение № 550

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Информация за международните командировки на Общинска администрация и общински съветници през 2012 г. и за официалните посещения на чуждестранни гости в Община Велико Търново за 2012 г.

продължава>

Решение № 552

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Предоставяне от Държавата на Община Велико Търново безвъзмездно право на управление върху имот публична държавна собственост от национално значение – Архитектурно-музеен резерват „Трапезица“ гр. Велико Търново

продължава>

Решение № 554

Препис-извлечение от Протокол № 34

от заседание на Общински съвет,

проведено на 31.01.2013 година

 

ОТНОСНО: Отдаването под наем на части от имоти публична общинска собственост

продължава>