Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 41 от 10.04.2013 г.

Решения по протокол № 41 от 10.04.2013 г.

Решение № 636

Препис-извлечение от Протокол № 41

от заседание на Общински съвет,

проведено на 10.04.2013 година

 

ОТНОСНО: Предоставяне на безлихвен заем на Община Велико Търново от фонд "Покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол".

продължава>

Решение № 638

Препис-извлечение от Протокол № 41

от заседание на Общински съвет,

проведено на 10.04.2013 година

 

ОТНОСНО: Кандидатстване за банков кредит за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД гр.Велико Търново с ЕИК 000 130 104, 100% общинска собственост.

продължава>

Решение № 637

Препис-извлечение от Протокол № 41

от заседание на Общински съвет,

проведено на 10.04.2013 година

 

ОТНОСНО: Предоставяне на заем от Община Велико Търново на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД с ЕИК 000 130 104 за сметка на собствени приходи.

продължава>