Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 48 от 27.06.2013 г.

Решения по протокол № 48 от 27.06.2013 г.

Решение № 715

Препис-извлечение от Протокол № 48

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.06.2013 година

 

ОТНОСНО: Приемане график на заседанията на Великотърновски Общинския съвет за ІI-ро полугодие на 2013 година.

продължава>

Решение № 717

Препис-извлечение от Протокол № 48

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.06.2013 година

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.

продължава>

Решение № 719

Препис-извлечение от Протокол № 48

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.06.2013 година

 

ОТНОСНО: Изменения и допълнения в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

продължава>

Решение № 716

Препис – извлечение от Протокол № 48

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.06.2013 г.

 

ОТНОСНО: Покана от Управителя на „Пазари – Велико Търново” ООД, гр. Велико Търново за свикване на редовно Общо събрание на съдружниците на „Пазари – Велико Търново” ООД, гр. Велико Търново на 28.06.2013 г.

продължава>

Решение № 718

Препис-извлечение от Протокол № 48

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.06.2013 година

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.

продължава>

Решение № 720

Препис-извлечение от Протокол № 48

от заседание на Общински съвет,

проведено на 27.06.2013 година

 

ОТНОСНО: Изменения и допълнения в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

продължава>