Начало Решения Решения от 2013 г. Решения по протокол № 50 от 25.07.2013 г.

Решения по протокол № 50 от 25.07.2013 г.

Решение № 756

Препис-извлечение от Протокол № 50

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.07.2013 година

 

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски общински съвет за I-то полугодие на 2013 г. и Отчет на всички неснети от отчет решения на Великотърновски общински съвет

продължава>

Решение № 758

Препис-извлечение от Протокол № 50

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.07.2013 година

 

ОТНОСНО: Утвърждаване натуралните показатели по училищната мрежа на Община Велико Търново за учебната 2013/2014 година

продължава>

Решение № 760

Препис-извлечение от Протокол № 50

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.07.2013 година

 

ОТНОСНО: Промяна в състава на постоянните комисии на Великотърновски общински съвет

продължава>

Решение № 757

Препис-извлечение от Протокол № 50

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.07.2013 година

 

ОТНОСНО: Дългосрочна визия за развитие на образованието в Община Велико Търново

продължава>

Решение № 759

Препис-извлечение от Протокол № 50

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.07.2013 година

 

ОТНОСНО: Допълнение на Решение № 400/25.10.2012 год. на Великотърновски общински съвет - Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново с проект по ОП „Регионално развитие”, Операция 5.3. „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: NG161РО001/5-02/2012, „В подкрепа за следващия програмен период”

продължава>

Решение № 761

Препис-извлечение от Протокол № 50

от заседание на Общински съвет,

проведено на 25.07.2013 година

 

ОТНОСНО: Одобряване на Проект на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Велико Търново

продължава>